loader
Khách sạn, Resort
DỰ ÁN

Khách sạn, Resort

Khách sạn Mỹ Hồng

Địa chỉ: 55 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, HCM
Loại công trình: Khách sạn, Resort
Hạng mục: Thiết kế và thi công

Tên dự án: Khách sạn Mỹ Hồng

Chủ nhà: Chị Hồng

Dự án cùng hạng mục