loader
Khách sạn, Resort
DỰ ÁN

Khách sạn, Resort

Khách sạn Preen Pile Đà Lạt

Địa chỉ: Đà Lạt
Loại công trình: Khách sạn, Resort
Hạng mục: Thiết kế và thi công

Tên dự án: Khách sạn Preen Pile Đà Lạt

Chủ đầu tư: Anh Luân

Dự án cùng hạng mục