loader
Khách sạn, Resort
DỰ ÁN

Khách sạn, Resort

Khách sạn Trần Khánh Dư

Địa chỉ: Quận 1
Loại công trình: Khách sạn, Resort
Hạng mục: Thiết kế và thi công

Tên dự án: Khách sạn Trần Khánh Dư

Chủ nhà: Anh Thanh

Dự án cùng hạng mục